Opdracht

Opvoedingswinkel Maasland richt zich tot ouders, grootouders en andere opvoedingsverantwoordelijken (leerkrachten, medewerkers kinderopvang ...) van kinderen en jongeren om ondersteuning te bieden bij de opvoeding. 

Opdrachten van Opvoedingswinkel Maasland

  • basisinformatie ter beschikking stellen over het opvoeden van kinderen in diverse levensfasen;
  • algemene opvoedingsvragen beantwoorden;
  • een onderscheiden, vraaggerichte pedagogische adviesfunctie aanbieden bij specifieke opvoedingsvragen;
  • stimuleren van ontmoeting tussen opvoedingsverantwoordelijken met de nadruk op het creëren van sociale netwerken;
  • het bespreekbaar maken van het opvoeden van kinderen bij brede groepen van opvoedingsverantwoordelijken
  • voorlichtings-, opleidings-, vormings- of trainingsactiviteiten in verband met opvoeding binnen het bereik van opvoedingsverantwoordelijken brengen;
  • ondersteuning aanbieden bij opvoedingsproblemen zowel in gezins- als groepsverband;
  • zorgen voor een vroegtijdige detectie van opvoedingsonzekerheid of opvoedingsproblemen met, indien nodig een gerichte doorverwijzing;
  • zorgen voor een gecoördineerde, systematische en kwantitatieve gegevensverzameling.