Decreet

De kiem van het Vlaamse beleid inzake opvoedingsondersteuning werd in 2001 gelegd met het decreet van 19 januari 2001 houdende de inrichting van activiteiten inzake opvoedingsondersteuning. Intussen werd er al een hele weg afgelegd. Het decreet van 13 juli 2007 houdende de organisatie van opvoedingsondersteuning bracht een nieuwe wind in het Vlaamse landschap van de opvoedingsondersteuning.

Vlaanderen wil gezinnen met kinderen en jongeren zo goed mogelijk ondersteunen. Op 28 maart 2014 keurde de Vlaamse Regering het uitvoeringsbesluit goed bij het decreet inzake de organisatie van de preventieve gezinsondersteuning. In dit decreet is de ambitie geformuleerd om een zo breed mogelijk aanbod opvoedingsondersteuning samen te brengen in samenwerkingsverbanden van de Huizen van het kind. Het decreet opvoedingsondersteuning werd bijgevolg opgeheven en de ambities werden ingeschoven in het nieuwe decreet. Voor het gehele document en de uitvoeringbesluiten van het decreet verwijzen wij u graag naar https://www.expoo.be/beleid.

Doelstelling preventieve gezinsondersteuning
De preventieve gezinsondersteuning richt zich tot gezinnen met kinderen en jongeren, kinderen en jongeren en aanstaande ouders met als specifiek doel:

  • het versterken van de rechten en belangen van kinderen;
  • het bevorderen van het welbevinden van aanstaande ouders en gezinnen met kinderen.