Kwaliteitslabel

Aan Opvoedingswinkel Maasland werd in december 2010 een kwaliteitslabel voor opvoedingswinkels in niet-centrumsteden toegekend. Op basis van 12 onderstaande parameters werd het aanbod van Opvoedingswinkel Maasland geanalyseerd en gescoord:

 • betrokkenheid van voldoende minimale actoren;
 • bereik van het doelpubliek;
 • territoriale schikking;
 • inspelen op lokale noden;
 • informatiefunctie;
 • loketfunctie;
 • adviesfunctie;
 • ontmoetingsfunctie;
 • vormingsfunctie;
 • ondersteuningsfunctie;
 • detectiefunctie;
 • concrete vertaling visie decreet.

De medewerkers van Opvoedingswinkel Maasland evenals de leden van de inhoudelijke stuurgroep en beleidsgroep zijn fier op het behaalde label en zullen de werking van Opvoedingswinkel Maasland blijvend toetsen aan de intenties die we beschreven in het aanvraagdossier.