Opvoedtip Juni: Examentijd

02-06-2023

Niet zelden een spannende periode voor ouder en kind/jongere

Een opkikkertje naast een goede planning

Als ouder kan je je kind op allerlei manieren helpen:

Een rustige plek, een lekker tussendoortje, samen plannen van studiemomenten en ontspanning, openstaan voor 'ont-stressing' en kleine warme gebaren als teken van interesse en meeleven.

Je kind helpen, maar de verantwoordelijkheid niet overnemen: vertrouwen

Ga niet steeds over de schouder meekijken of alles controleren. Je zoon/dochter moet uiteindelijk zelf leren plannen, instuderen, prioriteiten leren bepalen, afwegen of het de leerstof voldoende kent, … Probeer je kind dus het gevoel te geven dat je vertrouwen hebt in zijn/haar kunnen, en dat het bij jou terecht kan voor hulp of advies.

Stem je verwachtingen af op de mogelijkheden van je kind

Vraag niet meer, maar ook niet minder, dan dat je denkt dat je kind aankan. Studeren mag als een uitdaging ervaren worden en een gezonde dosis stress komt het presteren ten goede.

Beloon de inzet en blijf zelf rustig.

En wat met de gsm en sociale media? Goede afspraken!

In contact blijven met medeleerlingen in de examenperiode, heeft voor- en nadelen. Kinderen kunnen elkaar stimuleren, steunen of raad aan elkaar vragen. Contact met anderen kan ook voor afleiding zorgen. Sommigen kunnen enkel doeltreffend studeren met muziek op de achtergrond, terwijl anderen het dan weer zo stil mogelijk willen hebben.

Een dipje?

Lukt het studeren even niet of heeft je kind een slecht gevoel bij de laatste toets? Je kan een hulp betekenen voor je kind wanneer jouw vertrouwen overeind blijft. Toon begrip voor de last die een examenperiode met zich meebrengt, maar stimuleer je kind om positief te blijven. Studeren gaat stap voor stap. Elke minuut geleerd is al gewonnen. Op deze manier leer je je kind dat je beter energie stopt in het leren van de volgende definitie, dan te panikeren bij het zien van de drie andere die volgen.

Hou de gezinssfeer ontspannen: niet alles in het teken van examens!

Voor het slapen gaan, even ontspannen. Het gewone leven kan zorgen voor afwisselende en leuke pauzes. Samen koken of even voetballen in de tuin, het kan zorgen voor de mentale rust om goed te studeren. Praat met je kind ook over andere dingen in de examenperiode. Gewoon over de normale dingen van alle dag.