Je kind leren doorzetten

07-02-2024

Geeft jouw kind snel op als iets niet lukt? Of wil hij of zij iets nieuws niet eens proberen? Veel kinderen hebben moeite met doorzetten. Als je iets wilt leren, dan komt hier vaak frustratie bij kijken. Soms vermijden kinderen deze frustratie liever, dan dat ze iets nieuws leren. Wat kun jij doen om je kind te leren doorzetten? In dit artikel vind je 6 tips.

Waarom vindt mijn kind doorzetten moeilijk?

Soms kun je je als ouder afvragen waarom je kind niet gewoon even iets harder z'n best doet. Je kind is zo slim, maar waarom komt dit er niet uit? En wat kun je doen als je kind blokkeert? Doorzetten is voor veel kinderen lastig, maar dit kan verschillende redenen hebben.

Sommige kinderen vinden het lastig om zich te concentreren of ze hebben geen overzicht, terwijl andere kinderen bang zijn om te falen of bang zijn voor negatieve opmerkingen van anderen. Ook kan het zijn dat je kind moeilijk kan omgaan met bepaalde emoties, zoals teleurstelling of frustratie. Je kind kan door deze emoties niet meer rustig nadenken en doorgaan. Het verdragen van de gevoelens van frustratie die bij het leren van iets nieuws komen kijken, is voor veel kinderen lastig.

Daarnaast is het zo dat niet alle kinderen leren doorzetten. Als wij als ouders of leerkracht veel taken overnemen van ons kind, dan leert je kind niet dat hij zelf iets kan oplossen. Ook al levert dit eerst frustratie op. Het is voor een kind belangrijk om regelmatig te ervaren dat iets toch lukt als je goed je best doet, ook als het eerst heel moeilijk en lastig was.

6 tips om je kind te leren doorzetten

Leren doorzetten is belangrijk. Als je kind kan doorzetten, heeft hij daar de rest van z'n leven veel profijt van. Doorzetten blijkt belangrijker voor succes dan intelligentie. Je kind krijgt zelfvertrouwen als hij of zij iets doet wat moeilijk is en toch lukt.

Hoe kun je je kind helpen om te leren doorzetten?

1.Vertrouwen uitstralen

Straal vertrouwen uit. Laat je kind voelen dat jij in hem gelooft.

2. Fouten maken is normaal

Leer je kind dat het belangrijker is om iets te proberen, dan of iets wel of niet lukt. Leer je kind dat fouten maken normaal is. En dat het maken van fouten zelfs nodig is om iets nieuws te leren.

3. Sluit aan bij je kind

Sluit aan bij de ontwikkeling van je kind. Pas je eisen en verwachtingen hierop aan. Een peuter kan nog niet lang stil zitten of lang met één taak bezig zijn. En een kind op de basisschool kan in een boze bui nog niet zomaar z'n emoties onder woorden brengen.

4. Stap voor stap

Blokkeert je kind? Help je kind om overzicht te krijgen. Bied structuur of verdeel een taak in kleine haalbare stukjes. Reageer positief op elke kleine stap die je kind probeert. Zorg voor een positieve sfeer en gebruik humor.

5. Complimenteer de inzet van je kind

Geef nooit complimenten gericht op de persoon ('Jij bent heel slim', 'Je bent zo'n goede rekenaar', 'Je bent de beste voetballer op het veld'). Maar geef in plaats daarvan complimenten gericht op de moeite die je kind doet ('Je hebt heel goed je best gedaan', 'Je ging door toen het moeilijker werd, dat vind ik superknap', 'Ik zag dat je het nog een keer probeerde!').

6. Richt je op positieve ervaringen

Bedenk samen wanneer het je kind al lukte om door te zetten. Ieder kind heeft op meerdere momenten doorgezet. Alleen al bij het leren lopen. Maak samen met je kind een tekening van een situatie waarin je kind doorzette. Praat tijdens het tekenen over hoe je kind dit toen zo goed lukte. Hoe ging dat? Wat deed je kind? En wat leverde het op voor je kind?

Bronnen:

The social origins of persistence, Science, vol. 357, nr. 6357 (Psychogoed)

https://psychogoed.nl/de-leertrap-met-uitleg-en-ondersteuningsbehoefte-per-trede/